23
مارس

بیشاپ به بازار های ترکیه و عراق رسید

با همت تیم تحقیق و توسعه ، محصولات بیشاپ هم اکنون با کیفیتی قابل رقایت در بازار خاور میانه تولید می گردد که توانسته تا کنون نظر باشگاه های معتبر از کشور های همسایه جلب کد. این موضوع زمانی نمود پیدا می کند که دانست کشور های همسایه محدودیتی برای خرید از بازار جهانی ندارند و می تواند از تمام کشورهای دنیا لباسهای خود را سفارش دهند.

بیشاپ توانسته با کیفیت و طراحی های ویژه خود نظر بازارهای کشورهای همسایه را به خود جلب کند و در رشته های مختلف لباسهای متنوعی را به تولید برساند.