17
دسامبر

ست دو رو تمام چاپ برای اولین بار در ایران

مجموع تولیدی بیشاپ برای اولین بار در ایران ست های بسکتبال تمام چاپ را عرضه نموده که ویژگی های منحصر به فردی به همراه دارد.

کاهش وزن محسوس

استفاده بی حد مرز از المانهای طراحی

تنقس راحت تر پوست از طریق پارچه

عدم برخورد لوگو ها و شماره ها با بدن و ایجاد حس نا خوشایند

 

این لباسها را می توانید با چندین نمونه مختلف پارچه سفارش دهید همچنین تمام ایده های را با چاپ تمام رنگی سابلیمیشن پیاده کنید .