07
ژوئن

تیم ملی بسکتبال با ویلچر ایران در لباس های بیشاپ

تیم ایران در حال اعزام به مسابقات پارالمپیک توکیو تمرینات خود را زیر نظر عباس آقا کوچکی پیگیری میکند و بیشاپ در طی این مدت توانست با طراحی مجدد لباس های تیم ملی و جلب نطر مسولین این تیم تولید لباسهای تیم ملی را بر عهده بگیرد.

طراحی این محصول با استفاده از معیار های ملی و اسلامی توانست در نطر سنجی انجام شده نمره قابل قبولی کسب کند.

این طراحی توسط متدی به بر روی پارچه اجرا شد که در انحصار بیشاپ می باشد که نام Pattern Pvc را برای آن برگزیده ایم.

امید است تولیدی ورزشی بیشاپ بتواند در راستای انجام تعهد به توسعه ملی و تولید محصولات با کیفیت قابل ارائه در سطح جهانی بیش از پیش بر تلاش مستمر خود صحه بگذارد.